ثبت‌نام

  • رمز عبور باید حداقل دوازده کاراکتر داشته باشد. برای قوی تر کردن آن ، از حروف بزرگ ، کوچک و اعداد و نمادهایی مانند ! "؟ $٪ ^ &) استفاده کنید

دکتر مهدیه آکوچکیان

استادیار گروه طب ورزشی دانشگاه تهران

*استادیار گروه طب ورزشی دانشگاه تهران

*دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

*مولف و پژوهشگر برجسته حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی